Prawo rodzinne

Książka, młotek i papierowa rodzinaZajmuję się profesjonalnym doradztwem z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentuję Klientów zarówno w negocjacjach czy mediacjach, jak i w postępowaniach sądowych. Oprócz tego przygotowuję również pozwy i wnioski do środków odwoławczych i nie tylko. Pomogę także Państwu w tworzeniu umów majątkowych małżeńskich. Rozumiem, że rozwód, separacje czy sprawy alimentacyjne wiążą się z dużą ilością stresu. Właśnie dlatego polecam pozostawienie kwestii prawnych w rękach specjalisty, który posiada niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie.

Zajmuję się prowadzeniem następujących spraw z zakresu prawa rodzinnego:

  • rozwodów i separacji – zarówno z orzekaniem o winie, bez, jak i na zgodny wniosek obu stron,

  • spraw alimentacyjnych – przyznanie, podwyższenie lub obniżenie alimentów czy wygaśnięcie obowiązku ich płacenia,

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,

  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  • ustalenie kontaktów z dziećmi,

  • ustanowienie ubezwłasnowolnienia,

  • inne sprawy związane z prawem rodzinnym: kuratele, zawarcie i rozwiązanie rodzicielstwa

Pomagam Klientom w wielu trudnych sytuacjach, np. gdy rodzic nie udziela zgody na wyrobienie paszportu lub dowodu osobistego dziecka czy nie zezwala na zapisanie dziecka do szkoły/przedszkola. Takich sytuacji jest sporo i niejednokrotnie przysparzają one nerwów zarówno rodzicom, jak i pociechom. Jestem do Państwa dyspozycji – udzielę fachowej pomocy w zakresie prawa rodzinnego. Z moich usług skorzystało wielu Klientów zmagających się z problemami rodzinnymi. 

 

Co obejmuje prawo rodzinne?

Prawo rodzinne jest jednym z działów prawa cywilnego. Stanowi zbiór przepisów, który obejmuje kwestie funkcjonowania rodziny zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe. Dotyczy każdego z członków rodziny, ich stosunków między sobą oraz z osobami trzecimi. Jego najważniejszą zasadą jest dobro oraz bezpieczeństwo rodziny.