Prawo karne

Prawnik siedzący za biurkiemŚwiadczę usługi doradcze z zakresu prawa karnego. Gwarantuję pełen profesjonalizm. Warto zaufać doświadczonym prawnikom – nieustannie aktualizuję wiedzę, aby Klienci mieli gwarancję rzetelnego wsparcia.

 

Co obejmuje prawo karne?

Prawo karne stanowi spis przepisów, które jasno mówią o tym, jakie czyny są zabronione oraz wyjaśniają konsekwencję ich popełnienia przez obywatela. Jego podstawowa zasada to równość, która oznacza, że wszyscy są wobec niego równi.

Prowadzę m.in. sprawy karne, karnoskarbowe i wykroczeniowe. Oferuję wsparcie na etapie postępowania sądowego, a także w toku prowadzonych czynności.

Z moich usług korzystają m.in. osoby pokrzywdzone, a także te, przeciwko którym jest prowadzone postępowanie. W razie potrzeby możemy interweniować w następujących sytuacjach:

  • tymczasowe aresztowanie,
  • postępowania nadzwyczajne – np. postępowanie kasacyjne,
  • sprawy o wznowienie postępowania karnego,
  • sprawy o ułaskawienie. 

 

Prawo karne-wykonawcze

Oferuję obsługę prawną w sprawach dotyczących prawa karnego-wykonawczego. Z moich usług korzystają osoby skazane na etapie postępowania karnego wykonawczego. Prowadzę sprawy dotyczące:

  • odroczenia wykonania orzeczonej kary,
  • przerwy w wykonaniu kary,
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.