Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Podpisywanie dokumentuSpecjalizuję się w doradztwie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Gwarantuję pełen profesjonalizm. Potwierdzają to moje wykształcenie, doświadczenie oraz zadowoleni klienci. Pomogę Państwu między innymi w sporządzeniu odwołań od decyzji ZUS czy KRUS. Reprezentuję również klientów w trakcie postępowania sądowego lub przed organem rentownym. Mogę też przygotować pisma procesowe i środki odwoławcze. Dodatkową usługą są negocjacje z pracodawcą oraz pracownikiem w razie zaistnienia takiej konieczności.

Kwestie z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń, w których jestem w stanie Państwu pomóc:

 • odwołania od wypowiedzenia umów o pracę,

 • przygotowanie odpraw,

 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,

 • kary porządkowe,

 • świadectwa pracy,

 • ustalenia istnieją stosunku pracy,

 • mobbing,

 • zaległe wynagrodzenia,

 • decyzje lekarzy orzeczników czy komisji lekarskich.

 

Jakie kwestie reguluje prawo pracy i ubezpieczeń społecznych?

Prawo pracy reguluje prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracowników. W jego skład wchodzą:

 • Kodeks pracy,

 • akty wykonawcze,

 • układy zbiorowe pracy,

 • porozumienia zbiorowe,

 • regulaminy i statuty.

Porusza ona bardzo ważne kwestie. Są to między innymi stosunek pracy, podpisanie oraz rozwiązanie umowy, urlop wypoczynkowy czy ochronę pracy kobiet i rodzicielstwo. Zapraszam do kontaktu w celu umówienia spotkania i porozmawiania o szczegółach.