Usługi prawnicze

Współpracuję z wieloma różnymi klientami. Są to zarówno osoby indywidualne, jak i takie, które prowadzą własną działalność gospodarczą oraz spółki. Moją specjalizacją jest udzielanie profesjonalnych porad prawnych oraz reprezentacja w sądzie. Gwarantuję, że wszystkie usługi są wykonywanie w zgodzie z etyką zawodową.

 

Specjalizacje Kancelarii Radcy Prawnego Koplex Jerzego Kopcia

Specjalizuję się w kilku gałęziach prawa. Jednymi z nich są cywilne i karne. To pierwsze oznacza ochronę sfery prawnej poszczególnych podmiotów przy dominacji interesu prywatnego. Natomiast postępowanie karne to rozstrzyganie spraw osób, które naruszyły zasady porządku prawnego oraz normy i zostały opatrzone sankcjami karnymi.

Zajmuję się również prawem spadkowym, które określa zakres uprawnień podlegających dziedziczeniu. Pomagam też w przypadku prawa rodzinnego, czyli regulującego majątkowe i osobiste stosunki wynikające z zawarcia małżeństwa czy istniejącego pokrewieństwa.

Kolejną specjalnością jest prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Reguluje ono stosunki pracy danego pracownika oraz pracodawcy. Kodeks pracy opisuje warunki, na jakich powinna być świadczona praca na terytorium Polski.

 

Prawnik siedzący za biurkiem

Prawo karne

Sędzia uderzający młotkiem

Prawo cywilne

Waga prawnicza

Prawo spadkowe

Książka, młotek i papierowa rodzina

Prawo rodzinne

Podpisywanie dokumentu

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Małżeństwo oglądające dokumenty

Upadłość konsumencka