Prawo cywilne

Sędzia uderzający młotkiemŚwiadczę usługi doradcze z zakresu prawa cywilnego. Gwarantuję pełen profesjonalizm. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mogą Państwo liczyć na ogromną skuteczność.


Co obejmuje prawo cywilne?

Głównymi podmiotami prawa cywilnego są osoby zarówno fizyczne, jak i prawne. Te pierwsze posiadają zdolność prawną od urodzenia, a te drugie od chwili wpisania do odpowiedniego rejestru. Dorośli powyżej 18 roku życia mają pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli sąd w Polsce nie postanowi inaczej. Jeśli chodzi o osoby w wieku od 13 do 18 lat, a także te oficjalnie uznane za częściowo niekompetentne np. chorujące psychicznie, upośledzone umysłowo, nadużywające alkoholu lub narkotyków mają ograniczoną sprawność i nie mogą podejmować czynności prawnych.

Charakterystyczne rzeczy dla prawa cywilnego to między autonomiczność podmiotów prawnych. Oznacza to brak przyporządkowania jednej strony do drugiej oraz brak udziału organu publicznego. Obejmuje ono dwa stosunki - majątkowe oraz niemajątkowe. Zawiera zarówno wykazanie interesów natury ekonomicznej, jak i dóbr, które bezpośrednio nie mają takiej wartości.

 

Prawo rzeczowe

Udzielam wsparcia z zakresu prawa rzeczowego, które reguluje sprawy związane ze sporami dotyczącymi nieruchomości. Na zlecenie Klientów sporządzam m.in. umowy najmu czy sprzedaży. Dodatkowo prowadzę sprawy dotyczące zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, użytkowania wieczystego czy spółdzielczego prawa do lokalu. Oferuję wsparcie na każdym etapie postępowania, a także gwarantuję fachowe doradztwo.