Kancelaria Radcy Prawnego „KOPLEX” Jerzy Kopeć

O Kancelarii:

Kancelaria Radcy Prawnego „Koplex” świadczy osobom fizycznym, osobom indywidualnym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom i innym osobom profesjonalne i rzetelne doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami i innymi urzędami. Kancelaria  działa dla Klientów w wielu rodzajach spraw oprócz prawa gospodarczego w oparciu o bogatą wiedzę fachową oraz według zawodowych standardów etycznych.

Prawo cywilne

prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z dziedziny prawa cywilnego, głównie z zakresu zobowiązań prawa rzeczowego i spadkowego.

Prawo karne

Prawo spadkowe

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń, między innymi reprezentując pokrzywdzonego w sądzie.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się sprawami rodzinnymi, w szczególności dotyczącymi rozwodów, separacji, świadczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi oraz opieki i kurateli..

Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, w szczególności sprawy dotyczące odpraw, zaległych wynagrodzeń i mobbingu.

Nasza lokalizacja